Zasady

Regulamin obiektu

Nasza rodzina wysoko cenić będzie państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

I

 1. Pokój jest wynajmowanych na doby.
 2. Doba trwa od godz 14 – do godziny 11 dnia następnego.
 3. Przyjazdy oraz wyjazdy z obiektu możliwe są w godz: 6 - 24 ( w przypadku innych godzin należy powiadomić o tym wcześniej) .
 4. jeśli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Ewentualne przedłużenie pobytu prosimy zgłaszać w celu określenia warunków ( w miarę posiadanych możliwości ) i kosztów.

II

 1. Gość nie może przekazywać kluczy od pokoju osobom postronnym, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą przebywać w pokoju lub na terenie w godz 8 - 22.
 3. Właściciel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył warunki regulaminu wyrządzając szkodę w ośrodku lub w inny sposób zakłócił pobyt.
 4. Rzeczy osobiste oraz okrycia wierzchnie zostawiamy w pokoju (do dyspozycji gości każdy z pokoi wyposażony został w szafę)

III

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godz 22 do godz 7 dnia następnego.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używanie ognia otwartego.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach zapałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Życzymy udanego i pełnego wrażeń pobytu...

Trójkąt Pasek zdjęć